Vad innebär ITIL version 4?

ITIL står för IT Infrastructure Library. Det är kort och gott ett ramverk för hur man bäst går tillväga med hur IT-tjänster kan levereras. När det gäller ITIL version 4 så är det ett av alla olika ramverk. Det första kom redan under 1980-talet. Sedan dess har det utvecklats i flera versioner. Från början var det så att man hade ett mål med detta ramverk. Det var att samla de bästa sätten kring olika arbetssätt och processer inom IT. Det framförallt hos offentliga och statliga sektorer i Storbritannien. Sedan dess har det utvecklats för att gälla hela området kring IT Service Management. Under 2007 kom ITIL version 3, som senare uppdaterades under 2011. Under början av 2019 kom så ITIL version 4.

Version 4 av ITIL

Med ITIL version 4 kom en helt ny version av ITIL. Ramverket har fått ha kvar en del, som det ursprungliga fokuset på att förbättra kvalitén på IT-tjänsterna, automatisera processer och flöden samt integrera IT som en del i verksamheten. Men den har även förbättrats. Det genom att denna version är mer agilt, mer flexibelt samt att det är mer samarbetsorienterat. ITIL version 4 har även nio vägledande principer. Som företag eller organisation kan du välja att införa detta ramverk. Detta är något du kan få hjälp med om du vänder dig till Kontract. Detta företag kan det mesta som har med IT att göra. Du kan läsa mer om vad de erbjuder på deras hemsida. Där går det även att läsa mer om vad ITIL version 4 är bra för.