Vad innebär ITIL version 4?

ITIL står för IT Infrastructure Library. Det är kort och gott ett ramverk för hur man bäst går tillväga med hur IT-tjänster kan levereras. När det gäller ITIL version 4 så är det ett av alla olika ramverk. Det första kom redan under 1980-talet. Sedan dess har det utvecklats i flera versioner. Från början var det så att man hade ett mål med detta ramverk. Det var att samla de bästa sätten kring olika arbetssätt och processer inom IT. Det framförallt hos offentliga och statliga sektorer i Storbritannien. Sedan dess har det utvecklats för att gälla hela området kring IT Service Management. Under 2007 kom ITIL version 3, som senare uppdaterades under 2011. Under början av 2019 kom så ITIL version 4.

Version 4 av ITIL

Med ITIL version 4 kom en helt ny version av ITIL. Ramverket har fått ha kvar en del, som det ursprungliga fokuset på att förbättra kvalitén på IT-tjänsterna, automatisera processer och flöden samt integrera IT som en del i verksamheten. Men den har även förbättrats. Det genom att denna version är mer agilt, mer flexibelt samt att det är mer samarbetsorienterat. ITIL version 4 har även nio vägledande principer. Som företag eller organisation kan du välja att införa detta ramverk. Detta är något du kan få hjälp med om du vänder dig till Kontract. Detta företag kan det mesta som har med IT att göra. Du kan läsa mer om vad de erbjuder på deras hemsida. Där går det även att läsa mer om vad ITIL version 4 är bra för.

Lär dig mer om brandskyddsdokumentation

Vill du lära dig mer om brandskyddsdokumentation? När det kommer till dokumentation för brandskydd, så är detta ett måste att skriva ett när du till exempelvis ansöker om bygglov. Då ska det vara med en brandskyddsdokumentation i form av en brandskyddsbeskrivning. Den ska skickas med tillsammans med alla andra bygghandlingar. I denna dokumentation så ska det beskrivas vad det kommer att finnas för brandskyddssystem och funktion. Det ska vara en beskrivning för varje byggnad man tänkt bygga. Om du vill läsa mer om detta så kan du göra det på Brandexpertens hemsida. De kan det mesta om brandskydd!

Dokumentation för brandskydd

Du som vill veta hur man skriver en dokumentation för brandskydd, du kan få hjälp via Brandexperten. När du lämnar in en brandskyddsdokumentation tillsammans med din bygglovsansökan så måste du sett till att alla delar finns med i den. Det är viktigt att du har rätt form av brandskydd. För att säkerställa att så är fallet så är det inte fel att anlita experter inom just detta som kan hjälpa dig se över just detta.

Utbildningar inom brandskydd

Vänder du dig till Brandexperten så kan de hjälpa dig med det mesta som har med brandskydd att göra. De erbjuder bland annat brandskyddsprodukter samt brandskyddsutbildningar. Hos dem finns det också andra kurser och utbildningar som du kan ha nytta av.

De kan även se till att du utrustar dina byggnader med rätt sorts brandskyddsprodukter, så att det snabbt går att släcka bränder om dessa nu skulle råka bryta ut.

Vill du ta en jägarexamen?

Har du funderingar på att ta en jägarexamen? Om så är fallet, läs mer här, om hur du ska gå tillväga. När det kommer till jägarexamen, så består det av flera olika tester och prov, för att du ska bli godkänd. Det är även så att du måste ha en licens för ditt vapen. Om du har licens som är utfärdad före 1985 så behöver du inte avlägga en jägarexamen. 

Det blev nya regler i maj 2005 som ersatte gamla regler. Förr var du tvungen att göra två delprov som bestod av Teoretiskt Grundprov och Teoretiskt Högviltprov. Idag för att ta din jägarexamen så ska du göra ett praktiskt delprov samt ett teoretiskt prov.

Examen för jägare

Om du vill jaga, så krävs det att du har en jägarexamen. Då ska du göra ett teoretiskt prov, samt att du måste göra praktiska delprov. Det finns idag flera delprov som ska genomföras. Dessa är Hagelgevärsprov, Grundprov Kulgevär samt Praktiskt Högviltprov. Är det så att du har gjort ett eller flera av dessa redan innan, med godkänt resultat ända sedan 1985 så är de giltiga utan att ha någon form av tidsbegränsning. 

​​​​Alla delprov som du ska göra måste genomföras inför en särskilt förordnad provledare för jägarexamen samt att du ska ha ett godkänt teoretiskt prov innan du får utföra något av de praktiska delproven som finns. Om grundprov kulgevär inte gjorts före högviltprov kulgevär gjorts så ska momentet säker kulgevärshantering genomföras med godkänt resultat innan högviltprovet får påbörjas.